Dorgommiiwwan maaraatoonaa dhuma torbichaatin Ityoophiyaanonni milkaa’aniiru

Finfinnee, Muddee 30,2010(FBC) –Dorgommiiwwan maaraatoonaa dhuma torbee darbe gaggeeffameen Ityoophiyaanonni milkaa’aniiru.

Maaraatoona Ziyaameen Chaayinaatti kaleessa gaggeeffameen Ityoophiyaanonni dhiiraa durbaan milkaa’aniiru.

Dhiiran;

Dajanee Dabalaa 1ffaa(2:11:22),
Taarikuu Baqqalaa 2ffaa(2:11:29),
Ayyalaa Abshiroo 3ffaa(2:11:33),
Darribee Roobii 4ffaa(2:12:09),
Sisay Haylee 6ffaa(2:14:59),
Xeenaaw Ballaxaa 8ffaa(2:18:24),

Dubartootan;

Faaxumaa Saaddoo 1ffaa (2:26:41),
Hiiruut Alamaayyahu 2ffaa (2:30:09),
Masarat Mangistuu 3ffaa (2:30:15),
Tigist Maammuyyee 4ffaa (2:31:48),
Lamlam Barihee 5ffaa (2:42:46),

Maaraatoona Tiibeeriyaas Israa’eelitti kaleessa gaggeeffameen ammoo; dubartootan Ayyaantuu Abarraa 1ffaa (2:40:37) baatetti.

Maaraatoona walakkaa Tuurk Iistaanbuulitti kaleessa gaggeeffameen dhiiran Faxxanaa Alamuu(1:04:36) 6ffaa, Geetaayee Galaaw(1:05:06) 8ffaa ba’aniiru.

Dubartootan Bizuunash Geetaachaw 4ffaa(1:10:26), Qoonjiit Xilaahuun 5ffaa(1:13:25) ba’aniiru.

Maaraatoona walakkaa Moorookootti kaleessuma gaggeeffameen ammoo Geetaanah Taammiree 1ffaa(1:03:01), Gizaachaw Haylee 4ffaa(1:03:13), Adaanaa Wulataaw 7ffaa(1:03:50), Ababaaw Baayyah 9ffaa(1:04:30) fi Dabalaa Dalasaa 10ffaa(1:05:06) ba’aniiru.

Dubartootan; Masarat Ballaxaa 1ffaa(1:13:27), Zinaabuu Fiqaaduu 5ffaa(1:13:34), Heevan Hayluu 6ffaa(1:14:37), Zinnaash Dabbabaa 7ffaa(1:15:04) ba’aniiru.

Dorgommii qaxxaamura biyyaa Xaaliyaanitti gaafa Sanbataa gaggeeffameen;

Kiilo meetira 10; dhiiran; Tasfaayee Dirribaa 2ffaa(29:34),

Dubartootan; kilo meetira 6n; Geexee Alamaayyahu 3ffaa(19:23) baatetti.

Qaxxaamura biyyaa Aayarlaand Kaabaatti gaafa Sanbataa gaggeeffameen dhiiran; kilo meetira 7.2n Mogos Xuumee 2ffaa(23:12) ba'eera

Dubartootan; Footeen Teesfaayee 2ffaa(19:56), Alamituu Hawwii 6ffaa ba’aniiru.