Kooriyaa Kaabaa gara Olompikiitti garee ni-ergiti

Finfinnee, Amajjii 1, 2010 (FBC) Kooriyaan Kaabaa gara Olompikii Gannaa 2018 Guraandhala keessa Kooriyaa Kibbaatti geggeeffamuu irratti jiila akka ergitu himuushee Se’ool himte.

Biyyattiin kana kan beeksifte biyyoonni lamaan waggaa lamaa asitti marii kan jalqabaati jedhame erga geggessanii boodadha.

Jilli ergamu kun atleetota, qondaaltota fi deggartoota kan haammate ta’a jedhameera.

Kooriyaa Kibbaa kana malees namoonni yeroo Waraana Kooriyaa adda ba’an maatiin akka wal-argan sagantaan akka qabamu yaada dhiheessiteetti.

Dhimmi kun biyyoota lamaaniifuu miiraan  kan guutamedha; keessumaa Kooriyaa Kibbaa namoonni yeroo waraana kanaa adda ba’an akka wal-argan dhibbaa uumaa turteetti.

Sagantichis ayyaana waggaa haaraa tapha Olompikii Piyongichaang gidduutti kabajamu irratti akka geggeeffamu himameera.

Se’ool kana malees, sirna baniinsaa tapha Olompikii kanaa akka dabaalaniif atleetota biyyoota lamaanii waamteetti. Haata’u malee, Kooriyaa Kaabaa kana irratti deebii isheen kennitu hanga ammaatti hin-baramin jira.

Biyyoonni lamaan yeroo dhumaaf kan isaan waliin dhaabbatan waggaa 10 dura Olompikii Gannaa 2006 irratti ture.

2-kooriyaa_23.jpg

Madda: www.bbc.com