Leenjisaan Daddabiit Birrii kuma 20 fi baatii 3n adabaman

Finfinnee, Gurraandhala 5,2010(FBC)-Leenjisaan Daddabiit Nugusee Dastaan Birrii kuma 20 fi kilabicha baatii 3f akka hin duursine adabaman.

Priimiyar liigii Ityoophiyaa torbee 13ffaarratti taba Daddabiit Jimmaa Abbaa Jifaar 2-1n itti injifaterratti yaada abbaan seeraarratti laataniini murteen adabbii kun kan irratti dabarfame.

Koreen naamusaa Federeeshinii Kubbaa Miillaa Ityoophiyaa gabaasa koomiishinarri tabichaa dhiyeesserratti ega mari’ateen booda murticha kan dabarse.

Haaluma kanaan leenjisaa Nugusee Dastaa Birrii kuma 20 fi baatii 3n adabamaniiru.

Akkaataa murtee kanaatin taba torbee 15ffaa Daddabiit Raayyaa Ittisaa waliin qaburraa kaasee hirmaachuu hin danda’an jedhameera.

Taboonni sanaan boodaas itti aantota leenjistoota kilabichaa Dabroom Haagoosii fi Geetuu Tashoomaan kan duurfaman ta’a.

Hoji gaggeessaan Daddabiit obbo Miikaa’eel Aamda Masqal garuu murtichi akka geeddaramuuf ni mormanna jedhaniiru.

Leenjisaa Nugusee Dastaan garuu “Waanan dubbadhe sirrii miti” jechuun ifatti dhiifama gaafataniiru.

Maddi; www.soccerethiopia.net