Bunni Itiyoophiyaa Waancaa Hidha Haaromsaa Itiyoophiyaa Guddicha 7ffaa injifate

Finfinnee, Bitootessa 2, 2010 (FBC) Waancaan Kubbaa Miillaa Hidha Haaromsaa Itiyoophiyaa 7ffaa guyyaa har’aa goolabameera.

Taphi waancaa kunis tapha Bunni Itiyoophiyaa fi Bunni Sidaamaa taphataniin xumurame.

Taphichas Bunni Itiyoophiyaa 2 fi 1 injifatee waancaa fudhateera.

Bunni Itiyoophiyaa hanga ammaatti Waancaa Kubbaa Miillaa Hidha Haaromsaa Itiyoophiyaa isa har’aa dabalatee si’a 4ffaaf injifateera.

Oduu wal-qabatuun taphi Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa wal-qixxeessituu tokko har’a geggeffameera.

Taphi guyyaa har’aa Sooddoo irratti geggeffame Walaayittaa Diichaa Magaalaa Waldiyaa waliin kan wal-morkachiise yoo ta’u, taphichis injifannoo Walaayittaa Diichaa 2 fi 0n xumurameera.