Taphni Piriimerliigii Ityoophiyaa marsaa 2ffaa torbee 1’f dheerate

Finfinnee, Bitootessa 4,2010 (FBC) Taphni piriimerliigii Ityoophiyaa marsaa 2ffaan torbee 1’f akka dheeratu murtaa’e.

Yeroon isaa dheerachuu kan himaame, har’a yeroo raawwiin marsaa 1ffaa madaalanitti yoo ta'u, dheerachuu isaafis sabaaba kan ta’e kilaboonni dorgommii marsaa 2ffaaf boqonnaa fi yeroo qophii gahaa hin arganne waan jedhaniif ta’uu ibsameera.

Waldorgomichi Bitootessa 8 fi 9 kan eegalamu ta’uu ibsamus, fooyya’iinsa taasifameen Bitootessa 15 fi 16, 2010 A.L.I akka gaggeeffamu murtaa’ee jira.

Tapha liigichaa marsaa duraan Daddabit qabxii 29 yoo duursu, Jimmaa Abbaa Jifaari fi Bulchiinsi Magaala Maqalee qabxii 25 gooliin wal caalanii sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa qabatanii jiru.

Goolii olaanaa lakkofsiisuun Okiikii Afoloobii Jimmaa Abbaa jifaar irraa fi Geetaanaa Kabbadaa Daddabit irraa goolii 9 galchuun dorgommii marsaa jalqabaa xummuranii jiru.