Seekaafan Ityoophiyaan Doolaara kuma 5n akka adabamtu murteesse

Finfinnee, Ebila 8,2010(FBC)- Seekaafan Ityoophiyaan Doolaara Ameerikaa kuma 5n akka adabamtu murteesse.

Adabbichi kilabiin Ityoophiyaa calallii waancaa Seekaafaa umrii 17 gadiitin kaleessa gitasaa Soomaaliyaa waliin yammuu gaggeessu taba hin malle agarsiisuu isaatini.

Adabbii maallaqichaatin ala qabxiin kaleessaa haqamee Soomaaliyaan akka injifattu taasifameera.

Taba kaleessatiin Ityoophiyaan 3f 0dhaan Soomaaliyaa injifachuun ishee ni yaadatama.

Tabicharratti Ityoophiyaan tabattoota umriin isaanii hin gitne 3 fayyadamteettin Soomaaliyaan komii dhiyeeffatteet turte.

Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Ityoophiyaa gama isaatin murticharratti komii dhiyeeffateera.

Maddi; Sookar Ityoophiyaa