Mohaammad Saalaan riikardii galchii oolaanaa Pirimiyar Liigii Igiliiz fooyyeesse

Finfinnee, Caamsaa 6,2010 (FBC) – Mohaammad Saalaan goolii Biraayitan irratti lakkoofsiiseen dorgommii pirimiyar Liigii Ingiliiz bara tokkoon goolii 32 lakkoofsiisuun riikardii galchii olaanaa liigichaa fooyyeessuu danda’ee jira.

Saalaan tapha bara kana hiriire 51 irratti goolii 44 galchee jira.

 

Mohaammad Saalaan riikardii tapha 38 irratti goolii 31 galchuun Kiristaanoo Roonaaldoo, Shaariraa fi Shawaareezin qabamee ture, goolii 32 lakkoofsisuun fooyyeessee jira.

 

Saalaan taphataa cimaa pirimiyar Liigii Ingliz bara 2017/2018 ta’ee filatamuun isaa ni yaadatama.

Tapha torbee xummuraa pirimiyar Liigii Ingiliziin Livaar Puul hirmaannaa shaampiyoonsi liigii yoo mirkaneeffatu Leestarsiitiin shaampiyoon shiippitti bu’e.

Livaar Puul waliin shaampiyoonsi liigii Awurooppaa keessa turuuf morkataa kan ture Cheelsiin Niiwukaastiliin 3 fi 0 injifatamuun osoo hin milkaa’in hafee jira.

Shaampiyoonaan liigichaaMaanchistar Siitin Saawuzhambiton 1 fi 0 injifachuun qabxii olaanaa yeroo kamiyyuu 100 galmeessisuun xummuree jira.

Haaluma kanaan Maanchister Siitii, Maanchister Yuunaayitid, Tootinaham fi Livaar Puul sadarkaa 1ffaa hanga 4ffaa qabachuun hirmaannaa shaampiyoonsi liigii bara dhufuu mirkaneeffatanii jiru.

Gama biraatin sadarkaa 5ffaa fi 6ffaan kan xummuran Cheelsii fi Arseenaal qabxii Liigii Awurooppaa ittiin hirmaatan argatanii jiru.

Siwaansiitii, Istook siitii fi Weestibiroomwich Albiyoon gara shaampiyoon shiippitti bu’anii jiru.