Biraaziil taphattoota Waancaa Addunyaa Ruusiyaa irratti bakka ishee bu’anii taphatan 23 beeksifte

Finfinnee, Caamsaa 7, 2010 (FBC) Biraaziil Waancaa Addunyaa FIFA 2018 ji’a dhufu Ruusiyaan keessummeessitu irratti taphattoota Garee Biyyaalessaa ishee bakka bu’anii taphatan 23 beeksifte.

Taphattoota leenjisaan Garee Biyyaalessaa Biraazil Adenoor Leyonaardoo Baakichii beeksisan keessa miidhama irra kan jiru Neeymaar jira.

Jifataan lammii Biraaziil kilaba Faransaay Paaris Seent Jarmiyaaniif taphatu Neeyimaar ji’a Bitootessaa keessa miidhaa isarra qaqqabeen wal-qabatee wal’aansi baqaqsanii wal’aanuu erga isaaf raawwatamee as dirree irraa fagaateera.

Maqaa taphattoota Leenjisaa Adenoor Leyonaardoon filatamanii:

Karra eegdota: Alisan (Roomaa irraa) Edarsan (Maqanchistar Siitii irraa), Kaasiyoo (Korontiyaas irraa)

Taphattoonni Sarara Ittisaa: Daani’eeloo (Maanchistar siitii irraa) Faagnar (Korontiyaas irraa), Maarseloo (Riyaal Maadriid irraa) Filiip Luwiis (Atleetikoo Maadriid irraa) Tiyaagoo Siilvaa fi Maarkuweez (PSG irraa) Miraandaa (Intar Miilaan irraa) akkasumas Peedroo Jarmoowel (Jarmiyoo irraa)

Taphattoonni Sarara Gidduu: Kaasmeriyoo (Riyaal Maadriid irraa), Farnaandinihoo (Maanchistar Siitii irraa) Renaatoo Agustoo (Beejiing Guwaan irraa) Filiip Kutinihoo (Baarseloonaa irraa) Miliyaan (Cheelsii irraa), Doogulaas Koostaa (Juuveentus irraa)

Jifattoonni: Neeyimaar (PSG irraa), Taayison (Shaakataar Dooneesk irraa) Gaabiri’eel Jiisas (Maanchistar Siitii irraa) Roobeertoo Farminihoo (Liivarpuul irraa) filatamaniiru.

Biyyi Kibba Ameerikaa - Biraaziil ramaddii shanaffaa jalatti Koostaarikaa, Sarbiyaa fi Siwiizarlaand waliin ramadamteetti.

Gareen biyyaalessaa biyyaattii kunis tapha ramaddii jalqabaa Waancaa Addunyaa Ruusiyaa A.L.A Waxabajjii 10, 2018 akka taphatu sagantaan ba’e nimul’isa.

Biraazil Waancaa Addunyaa 2014 ofii keessummeessite sadarkaa 4ffaa qabattee xumuruunshee kan yaadatamudha. Wayita sana Jarmaniin dorgommicha tokkoffaa taatee xumuruun Waancaa fudhatteetti.

Madda: cgtn.com