Peep Gaardiyoolan Leenjisaa cimaa Pirimiyar Liigii Ingiliz ta’anii filataman

Finfinnee, Caamsaa 8,2010 (FBC) – Leenjisaan Maanchister Siitii Peep Gaardiyoolan Waldaa Leenjistoota Liigichaan leenjisaa cimaa Pirimiyar Liigii Ingiliz baranaa ta’anii filataman.

Gaardiyoolan filatamuu kan danda’e kilabichi bara kana waancaa lama pirimiyar liigii Ingiliz fi waancaa liigii milkeessuni.

Pirimiyar liigii Ingiliziin qabxii rikaardii 100 fi goolii riikardii 106 lakkoofsiisun akkasumas taphoota 38 keessaa 32 injifachuun waancaa bara kanaa kilabiin isaa kaasee jira.

Gama biraan Waancaa liigin Arseenaal Weembileey irratti 3 fi 0 injifachuun waancaa fudhatee jira.

Leenjisaan Baarcelonaa fi Baayer Muunik duraanii leenjistoota liigichaa shan caalun filatame.

Leenjisaan Livaar Puul Jargan Kilooppi, kan Burnleey Seen Daaych, Woolves Nuunoo Eespiriitoo,Kaardiv Neel Waarnook fi Akirigitan Stanleey Joohan Koolmaan dorgomtoota Gaardiyoolaa turan.

Madda: BBC