Shaampiyoonan-Atileetiksii-Klaboota-Oromiyaa-itti-fufe

Finfinnee, Waxabajjii 06,2010 (FBC)- Wal dorgommiin shaampiyoonaa Atileetiksii kilaboota Oromiyaa istaadiyeemii Wallaggatti gosoota atileetiksii adda addaan geggeeffama jira.

Shaampiyoonichaan fiigicha dhiirotaa meetira 200 xumuraa taasifameen kilabii poolisii Oromiyaa irraa Lidatuu Masarat 1ffaa yoo bahu, Ahimad Abdallaa kilabii bulchiinsa magaala Adamaa irraa 2ffaa, kilabii bulchinsa magaala Laga Xaafoo irraa Ashaannafii Dabalaa 3ffaan xummuree jira.

Dorgommii meetira 200 dubarttootaan kilabii bulchinsa magaala Laga Xaafoo irraa Adaanech Culuqaa 1ffaa, Qaacatuu Mokuriyaa fi Abaaboo Adunyaa kilabii poolisii Oromiyaa irraa wal duraa duuban 2ffaa fi 3ffaa ba'uun badhaasa argataniiru

Wal dorgommii Shaampiyoonaa kilaboota Atileetiksii Oromiyaa kunis hanga Waxabajji 7, 2010tti itti fufee kan gaggeeffamu ta’uu odeeffannoon koominikeeshinii magaala Naqamtee irraa argame ni ibsa.