Waancaan Addunyaa eegalameera

Finfinnee, Waxabajjii 7,2010(FBC)- Dorgommiin Waancaa Kubbaa Miillaa Addunyaa FIFA bara Faranjootaa 2018 eegalameera.

Dorgommii Raashiyaan qopheessite kun tapha raashiyaa fi Saawud Arabiyaan eegalamneera.

Dorgommichaaf istaadiyeemonni 12 magaalota Raashiyaa 11 keessaa  qophaa'aniiru.

Waancaa Addunyaa Bara Faranjootaa 2014tti   kan fudhatte Jarman baranas si'a 2ffaaf Waancaa Raashiyaan qopheessite kana moo'achuu akka dandeessu eegameera. Jarman waancicha of harka galchinaan, bara

Faranjootaa 1962 as si'a lama walitti aansuun fudhachuun seenaa hojjetti.

Braaziil ammoo waancaa baranaa yoo argatte, lakkoofsa Waancaa Addunyaa fudhattee 6n ga'atti.
Raashiyaan sadarkaa FIFAn baatidhaan baasun 70ffaarra jiraattus, isheenis waancicha tarii hambifachuu akka dandeesu tilmaamni jira.

Waancaa baranaatin biyyoonni 32 ramaddii 8n wal falmu.

Biyyoonni waancaaf ga'an,  Adoolessa 8,2010 istaadiyeemii namoota kuma 81 qabatu Luuziniiskiitti irratti taphatu.

Taphoota  geggeeffaman daawwachuuf namoonni miiliyoonni 1.5 ol Raashiyaa akka seenan eegama.
Guutummaa addunyaarrattimmoo namoonni biiliyoonni 3 ol televiizhiniidhan ni daawwatu jedhamee tilmaamameera.

Maddi: BBC