Waancaa addunyaa walakkaa xumuraan har’a Faraansaay fi Beeljiyeem waliin morkatu

Finfinnee, Adoolessa 03,2010(FBC)-Tapha walakkaa xumuraa waancaa addunyaa 21ffaan Faraansaay fi Beeljiyeem waliin morkatu.

Biyyootni Awurooppaa olla lamaan har’a galgala sa’aatii 3 irratti tapha waancaf darbuuf falmii cimaa waliin taasisu jedhamee eeggama.

Borus taphni walakkaa xumuraa biriiteen fi Kirooshiyaa giddutti kan gaggeeffamuu ta’a.

Taphoota walakkaa xumuraan biyyootni injifatan Dilbata waancaa kaasuuf kan waliin morkatan yoo ta’u, biyyootni injifataman sadarkaa 3ffaaf Sanbata waliin taphatu.