Miiltoo waarii

Miiltoo waarii

Finfinnee, Fulbaana 10, 2010 (FBC) Piroofeesar Veen Paartiibaan jiraataa bulchiinsa Cheenaay Indiyaa yoo ta’an yunivarsitiiwwan gara-garaa keessa barsiisaa jiru.

Finfinnee, Fulbaana 09, 2010 (FBC) Haati warraa lammii Ingilizii fi abbaan warraa lammii Kaanaadaa waggoota 75 gaa’elaan waliin jiraatan guyyaa tokkotti garaa-garummaa sa’aatiiwwaniin lubbuun isaanii darbeera.

Finfinnee, Fulbaana 8,2010(FBC) - Carraa hojii

Finfinnee, Fulbaana 08, 2010 (FBC) Taayilaand dubartoota hedduu fuudhuu dhorkitus lammiin ishee tokko garuu dubartoota 120 fuudhanii jiraataa jiru.