Miiltoo waarii

Miiltoo waarii

Finfinnee, Caamsaa 16,2009(FBC) –Godinni Qeellam Wallaggaa naannoo lixa biyyattitti km 652 fagaattee argamti.

Finfinnee, Caamsaa 16, 2009 (FBC) Lammiin Naayijeeriyaa Ingilaanditti karaa seeraan alaa hidhame beenyaan paawundii 1 akka kaffalamuuf Manni Murtii Ingilizii murteesseera.

Finfinnee, Caamsaa 15, 2009 (FBC) Poolisiin Roobootii addunyaa keenyatti kan jalqabaa ta’e Duubaayitti ifatti hojii jalqabeera.

Finfinnee, Caamsaa 11, 2009 (FBC) Gaazexeessaan sagantaa reediyoo kallattii sa’aatii dheeraaf hojjattoota kaan waliin ta’uun dhiheesse Galmee Diqisiisoo irratti galmaa’eera.

Finfinnee, Caamsaa 09, 2009 (FBC) Dargaggoon Indiyaa uumama dinqisiifatu waggaa 21 kanniisota kuma 60 fuula isaarratti baatee bakka bakkatti socho’uu hojiisaa guyya guyyaa taasifateera.