Miiltoo waarii

Miiltoo waarii

Finfinnee, Amajjii 8,2009(FBC) -Ummatoonni Itoophiyaa yeroo seerri ammayyaa hin jirretti rakkoolee haqaa naannawa qe'eesaaniitti isaan mudachaa ture sirna jaarsummaa aadaatiin furaa akka turan ragaaleen ni mirkaneessu.

Finfinnee, Amajjii 04, 2009 (FBC) Sadarkaa idil- addunyaatti ogeeyyiin fayyaa barreeffama isaanii hin-dubbifamneen beekamnu.

Finfinnee, Amajjii 2,2009(FBC) -Ummanni Oromoo erga Gadaan buluu jalqabee jaarraa heddu lakkoofsiseera.

Finfinnee, Muddee 27,2009(FBC) -Dubartoonni Zaambiyaa ji’atti eeyyama xurii laguu guyyaa 1 argatan.

Finfinnee, Mudde 26, 2009 (FBC) Godina Arsii Lixaa Aanaa Shaalaa Ganda baadiyyaa Citicha Qunxufaatti re’een tokko ilmoo uumama sirriirraan adda taate dhalteetti.