Miiltoo waarii

Miiltoo waarii

Finfinnee, Waxabajjii 13,2010(FBC)- Naachi bineensota miidhaa namarraan gahan keessaa isa jalqabaa ta’uun ni beekkama.

Finfinnee, Waxabajjii 12,2010(FBC)- Faraansaayitti daa’imni osoo haati baaburaan imalaa jirtuu dhalatte geejjiba baaburaa tolaa waggaa 25’f eyyamameefii jira.

Finfinnee, Waxabajjii 11,2010(FBC -Meeksikoon Jarman irratti goolii galchiteen yeroo deeggartootni Meeksikoo gammachuu isaanii ibsatan lafti kirkiruutu himame

Finfinnee, Waxabajjii 7,2010(FBC)- Waajjira muummeesaa Kaalifoorniyaa kan taasifate dhaabbanni teeknooloojii Aappil seetiingii Aayfoon geeddaruusaa beeksise.

Finfinnee, Waxabajjii 06,2010 (FBC)-Ruusiyaan tapha Waancaa Addunyaa hordofuuf keessumoota gara ishee imalan jaalalaa fi fuula ifaan haal simachuu danda’an irratti leenjii kennite.