Miiltoo waarii

Miiltoo waarii

Finfinnee, Ebila 12,2010(FBC) – Mootiin Swaazilaand maqaa biyya isaanii geeddaran.

Finfinnee, Ebila 11,2010(FBC)- Kostaarikaatti aduroonni leenjifaman bilbila sochootu qaawwan gara mana sirreessatti galchuun rakkoo umaa jiran jedhame.

Finfinnee, Ebila 10,2010(FBC)- Artiist Taammiraat Dastaa du’aan adunyaa kanarraa du'aan boqate.

Finfinnee, Ebila 9,2010(FBC)- Lammiin Ingiiliz dargaggeessi waggaa 27 imaalli hiriyaa isaa gaafachuuf raawwate adda jedhame.

Finfinnee Ebila 8,2010 (FBC) Biyyoota garaa garaatti guyyaa gaa’ila isaanii adda gochuu fi bareedanii mul’achuuf gochoota garaa garaa karaa adda ta’een yoo fayyadaman mul’ata.