Sareen daa’ima lubbuun awwaalame baase

Finfinnee, Caamsaa 9,2009(FBC) – Chaayinaatti sareen daa’ima lubbuun awwaallame baasuun du’a jalaa baraare.

Daa’imichi bosona keessatti kan gatame yammuu ta’e, umriin isaas reefu ji’a 1.

Guyyaa 10n dura magaalaa Choonkiingii sareen kan jalaa bade aadde Yaang Jiyaaliin sareeshee barbaacha bosona keessa yammuu deemtu sarichi lafa qotaa ture.

Yaangis boolla qotame keessatti daa’ima argiti.

Daa’imichis wayaa adiin maramee boo’aat ture.

Daa’ima deeggarsa sarichaan qotamee ba’es kaastee hammachuun ho’a laattef.

Daa’imichis gara kiliiniika dhiyootti argamutti ergamee yaala akka argatu taasifameera.

Dooktar Aan Yuween akka jedhanitti, daa’imichaa kiliiniikicha yammuu ga’u dhahannaan onnee fi ho’inni qaama isaa hir’ateet ture.

Afaan daa’imichaas biyyoon guutamee akka ture himaniiru.

Daa’imichi deeggarsa yaala jalqabaa kiliniikichaa ega taasifameefiin booda gara Hoospitaala Jiyaanjiing ergameera.

Poolisii fi ogeeyyiin yaalaa qorannoo taasisaniin daa’imichi kan awwaallame warri dogoggoraan kan lubbuun isaa darbe itti fakjkaatee ta’uu hin oolu jedhan.

Warra daa’imichaas argachuuf carraaqqiin taasifamaa akka jiru daylii meeyil gabaasera.