Yaalaf hirpha gaafachaa kan turan lootarii Birrii miiliyoona 4 injifatan

Finfinnee, Amajjii 8,2010(FBC) –Yaala dhibee onneef Birrii kuma dhibba 5 hirpha gaafachaa kan turan jiraatan magaalaa Sabbataa lootarii abbaa carraa Birrii miiliyoona 4 injifatan.

Lootarii “Kennaa Qiillee” carraa 1ffaa, Birrii miiliyoona 4 kana kan injifatan obbo Abdulhaakiim Ahimad naannoo Oromiyaatti jiraataa magaalaa Sabbataati.

Obbo Abdulhaakiim ga’eessa umrii 43 yammuu ta’an, abbaa ijoollee lamaati.

Baatii 7 dura garuu dhibee onneetin qabamuu isaanitiin hojii maatii isaanii ittiin bulchan dhaabaniiru.

Hoospitaalli Speeshaalaayizdii Xuqur Anbassaa Taaylaand Baankook deemanii akka yaalamaniif xalayaa deeggarsaa barreessefira.

Bulchiinsi Lootarii Biyyoolessaas obbo Abdulhaakiim abbaa carraa ta’uu isaanii mirkaneessera.