Shamarreen waggaa 12 sa’aa 6 keessatti afaanota 102n sirbuun riikardii addunyaa galmeessiste

Finfinnee, Gurraandhala 14,2010(FBC) – Shamarreen waggaa 12, koonsartii sa’aa 6 keessatti afaanota 102n sirbuun riikardii addunyaa haaraa 2 gonfatte.

Suucheetaa Saatiish Duubaay jiraatti.

Koonsartii sa’aa 6 fi daqiiqaa 15 fudhateen maqaashee galmee dinqisiisaa addunyaarratti galmeessisteetti.

Suucheetaa Saatiish mana barnootaa Hind; Duubaay keessatti argamutti barattuu kutaa 7ti.

Riikardii addunyaa kana galmeessisuuf shaakallii kan eegaltes waggaa 1 dura ture.

Suucheetaa Saatiish afaan Hiindii, Maalaayaalaamii fi Taamiil dabalatee afaan Ingiliziin sirbaa turte.

Afaanota biyya alaa biroos sirbuuf shaakalaa turte.
Baatii Faranjootaa Amajjii 2018 Duubaay qoonsilaa Hinditti daawwattoota fuldura dhaabbachuun, ariitiin afaanota 102n sirbuun, galmee dinqisiisaa addunyaarratti galmooftetti.

Maddi; www.odditycentral.com