Namicha dogongoraan waggaa 11 hidhameef beenyaan Doolaara Miiliyoona 7.5 kenname

Finfinnee, Bitootessa 4,2010 (FBC) Namicha Ameerikaa Kutaa Magaala Keentaakiyitti yakka nama ajjeessun himatamee waggaa 11 dogongoraan hidhamee turee beenyaan Doolaara Ameerikaa miiliyoona 7.5 kennamuufi Magaalaan  Luuwuviil beeksiise.

Keeruy Poortar umurii 55, erga bahee booda “Doolaarri tokkos ta’e, Doolaarri tiriiliyoonni 1 yeroo kiyya darbe deebisuu hin danda’u" jedheera.

Poorter akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1996 ture waggaa jaatamni itti murtaa'ee mana adabaa kan gale.

Poolisiin Poortar yakkicha akka hin raawwanne ragaa dhiyeessee  irra deebiin qoratamee qulqullaa’us, abbaan-alangaa ragicha hin-kennu jechuun tursuun isaa gabaasameera.

Oboleessi miidhamaa Poorter waliin ta’uun irra deebiin yakkamaa ajjechaa kana raawwate irratti qorannoon haaraa gaggeeffamuu akka qabu iyyannoo dhiyeefatee jira.

Madda: UPI