Oduuwwan

Oduuwwan (10405)

Finfinnee, Amajjii 12,2010(FBC)- Dawaan dhibee sombaa daa’immanii fooyya’aan raabsamaa jiraachuu Eejansiin Fandii fi Dhiyeessii Dawaa Ityoophiyaa beeksise.

Finfinnee, Amajjii 12,2010(FBC)- Karoora sirna misooma jallisii biyyoolessaarratti mariin taasifame.

Finfinnee, Amajjii 12,2010(FBC)- Qorannaa dhiibba uumtummaa hidhi Haaromsaa yaa’a gadaanurratti qabaachuu malurratti waliigaltee uumuuf hirmaannaa qaama 3ffaa Ityoophiyaan akka hin barbaanne muummen ministiraa Haalyamaariyaam Dassaalany himan.

Finfinnee, Amajjii 12,2010(FBC)- Mootummaan Ameerikaa dhaabbilee federaalaa cufaa jira.

Finfinnee, Amajjii 11, 2010 (FBC) Pireezdaantiin haaraa Zimbaabuwee Emersan Mingaaguwaa biyyattiin baatii afurii hanga shanii keessatti filannoo akka geggeessitu beeksisaniiru. Kun ammoo biyyattiin dimookraasii dhugaatti tarkaanfataa akka jirtu kan mul’isudha jedhameera.

Finfinnee, Amajjii 11, 2010 (FBC) Hariiroon Itiyoophiyaa fi Ijipt akka cimu hawaasni daldalaa gahee barbaachisu taphachuu akka qabu Ministirri Muummee Haayilamaariyaam ibsan.

Finfinnee, Amajjii 11, 2010 (FBC) Ayyaanni Cuuphaa Yesuus Kiristoos hordoftoota amantaa Ortoodoksii Tawaahidoodhaan guutummaa biyyattiitti kabajamee oleera.