Oduuwwan

Oduuwwan (8815)

Finfinnee, Adoolessa 15,2009(FBC)- Gadaan Maccaa waggoota dheeraan booda har’a gara Odaa Bisilitti godaane.

Finfinnee, Adoolessa 15,2009(FBC)- Dandeettii himannaa abbootii alangaa naannoo Oromiyaa cimsuun yakkoota mirgoota namoomaa fi faayidaa hawaas diinagdee irratti miidhaa uumaman xiqqessuuf hojjetamaa akka jiru itti aanaa hogganaa Biiroo Haqaa Oromiaa obbo Qaasim Galgaloo ibsan.

Finfinnee, Adoolessa 15,2009(FBC)- Koomiishiniin Poolisii Oromiyaa miseensota poolisii ga'umsa gara garaan baatii tokkoo hanga waggaa tokkoo koolleejjii damee Adamaatti leenjisaa ture kuma tokkoo fi 179 ebbisiise.

Finfinnee, Adoolessa 15,2009(FBC)- Emiirri Kwaataar Sheek Tamiim bin Hamiid Al Taaniin mariin biyyattii ilaalchisee gaggeeffamu kamuu walabummaa biyyattiitti bu’uu hin qabu jedhan.

Finfinnee, Adoolessa 15,2009(FBC) -Dhaabbileen misooma mootummaa kutaa bulchiinsa Chaayinaa Siichuwaan Ityoophiyaatti bal’inaan invast gochuu akka barbaadan himame.

Finfinnee, Adoolessa 15,2009(FBC)- Preezdaantiin Filippiins Roodriigoo Duuterteen karoora Ameerikaa deemuu hin qabu jedhan.

Finfinnee, Adoolessa 14,2009(FBC)- Magaalaa Shaashamanneetti komiin tilmaama galii gibira daldaltoota 469 sirreeffamuu isaa Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa ibse.