Oduuwwan

Oduuwwan (7056)

Finfinnee, Amajjii 11, 2009 (FBC) Filannoo pireezdaantummaa Gaambiyaa kan injifatan Adaamaa Baaroow sirna waadaa itti galan Imbaasii Gaambiyaa Senegaal keessa jiru keessatti akka geggeessan beeksisaniiru.

Finfinnee, Amajjii 11, 2009 (FBC) Ayyaanonni Kataraa fi Cubbaa nagaadhaan kabajamuusaanii Koomishiniin Poolisii Finfinnee beeksise.

Finfinnee, Amajjii 11, 2009 (FBC) Ayyaanonni Kataraa fi Cubbaa nagaadhaan kabajamuusaanii Koomishiniin Poolisii Finfinnee beeksise.

Finfinnee, Amajjii 11, 2009 (FBC) Naannoon Oromiyaa fi Naannoo Somaalee Itiyoophiyaa bakka wal-daangessanitti walitti-bu’iinsonni uumamuusaanii himame.

Finfinnee, Amajjii 11, 2009 (FBC) Itiyoophiyaa fi Giiniin hariiroo tarsiimowaa isaanii cimsuuf carraaqiiwwan jalqaban akka cimsanii itti-fufan ibsan.

Finfinnee, Amajjii 11, 2009 (FBC) Itaalii naannoo Aburuuzoo jedhamutti sigiga cabbii qaqqabeen namoonni hedduun du’uu akka hin-hafne dhaga’ame.

Finfinnee, Amajjii 11, 2009 (FBC) Itiyoophiyaan Fooramii Dinagdee Addunyaa dhimma Afriikaa irratti mari’atu keessummeessuuf gaafatte.