Oduuwwan

Oduuwwan (7333)

Finfinnee, Guraandhala 14, 2009 (FBC) Aadde Faaxumaa Abbaa Tamaam jiraattuu Godina Jimmaa Aanaa Qarsaa Ganda Awwaay Sabuudha.

Finfinnee, Gurraandhala 14,2009(FBC) -Yaa'iin idilee 5ffaa waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 5ffaa gaggeeffamuufi.

Finfinnee, Gurraandhala 14,2009(FBC) – Ministeerri Qonnaa fi Misooma Qabeenya Uumamaa naannolee Arfaasaa qotanitti lafti heektaarri miiliyoona 2 sanyiidhan uwwifamuu ibse.

Finfinnee, Guraandhala 14, 2009 (FBC) Pireezdaantiin Ameerikaa Doolaand Tiraamp Gorsaa Nageenyaa Biyyalessaa haaraa muuduunsaanii himameera.

Finfinnee, Gurraandhala 14,2009(FBC) – Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti ambaasaaddarri Raashiyaa Viitaalii Chuurkiin hojiirra osoo jiranuu du’aan boqatan.

Finfinnee, Guraandhala 14, 2009 (FBC) Itiyoophiyaan bu’uuraalee misoomaa fayyaa cimsuuf kan gargaaru waliigaltee liqii Yuuroo miliyoona 5 Itaalii waliin walii mallatteessite.

Finfinnee, Gurraandhala 14,2009(FBC) –Proojaktiin ijaarsa madda anniisaa Gannaalee Daawwaa 3 elektiriika maddisiisuuf hojiileen meekaanikaalaa hojjetamaafii akka jiru himame.