Oduuwwan

Oduuwwan (7964)

Finfinnee, Ebila 18, 2009 (FBC) Ministeerri Konistiraakshinii hojimaata gocha seeraan alaa hambisurra itti-fufuusaan tajaajilamtoonni mirgasaanii maallaqaan bitachuu itti-fufaniiru.

Finfinnee, Ebila 18, 2009 (FBC) Qondaaltonni Tarkii namoota Fatullaah Gulan teessoonsaa Ameerikaa ta’e waliin hariiroo qabu jedhamanii shakkaman kuma 1 ol galgala tokkotti too’annoo jala oolchuunsaanii himameera.

Finfinnee, Ebila 18,2009(FBC) -Mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Somaalee Ityoophiyaa gidduutti mariin taasifamaa jira.

Finfinnee, EBIla 18, 2009 (FBC) Magaalaa Jimmaatti dhabbileen tajaajila wal’aansa fayyaa isaanii eyyamameen ala osoo kennanii argaman 40 cufamuusaanii Biiroon Eegumsa Fayyaa beeksise.

Finfinnee, Ebila 18,2009(FBC) – Sudaan Kibbaa lammiileeshee gogiinsan miidhaman dandamachiisuuf deeggarsa Doolaara Ameerikaa miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 6 argachuushee ibsite.

Finfinnee, Ebila 18,2009(FBC) –Muummeen ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany har'a Dhaabbata Mootummoota Gamtooman; Koomiishinii Diinagdee Afrikaatti karoora mirga namoomaa biyyoolessaa 2ffaa ifoomsan.

Finfinnee, Ebila 18, 2009 (FBC) Abbaan-taayitaa Daandiiwwanii Finfinnee daandii suphaa isaa hojjate Kiiloo meetira 87 irratti bo’oo bitaa fi mirgaa haaromsuusaa ibseera.