Ministirri Muummee Haayilamaariyaam kamisa mana-marichaatti argamanii gaaffilee isaanii dhihaatanitti deebii nikennu

Finfinnee, Amajjii 02, 2009 (FBC) Ministirri Muummee Mootummaa FDRI Haayilamaariyaam Dassaalany kamisa fuul-dura keenyaa Mana-maree Bakka-buutota Uummataatti dhihaatanii ibsa nikennu.

Ministirri Muummee Haayilamaariyaam gaaffilee miseensota mana-marichaa irraa isaanii dhihaatanitti deebii nikennu jedhameeti kan eegamu.

Turtiin Mana-marichaatti Ministirri Muummee Haayilamaariyaam qabaatan keessumaa adeemsa bu’aa hanga ammaa haaromsaa gadi-fagoo mootummaan jalqabee, labsii yeroo hatattamaa, fi gaaffilee fi ibsawwan raawwii dinagdee maakroo biyyattii xiyyeeffannoo bal’aa argatu jedhamanii dhimmoota eegamanidha.

Ministirri Muummee Haayilamaariyaam ji’a Onkololeessaa darbetti ture mana-mareetti argamanii kaabinee isaanii bifa haaraan gurmeessan miseensota haaraa dhiheessanii kan raggaasisan.