Goondaritti boombiin bakka bashannanaa irratti darbatame lubbuu nama tokkoo galaafate

Finfinnee, Amajjii 03, 2009 (FBC) Magaalaa Goondaritti boombiin kaleessa galgala bakka bashannanaa irratti darbatame lubbuu nama tokkoo galaafachuunsaa himame.

Magaalattii Kutaa Magaalaa Maaraakii naannoo bakka Ganda 18 jedhamee waamamutti kan argamu Hoteela Intaasol irratti boombiin alaa darbatame namoota kaan 19 irras miidhaa salphaa fi cimaa qaqqabsiiseera.

Namoonni miidhaan irra qaqqabe Hospitaala Rifaraalaa Goondar keessatti tajaajilli wal’aansa fayyaa kennamaafii jira.

Hogganaa Qajeelcha Poolisii Bulchiinsa Magaalaa Goondar Komaandar Asaffaa Ashabee Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti poolisiin namoota balaa kana qaqqabsiisan too’annoo jala oolchuuf hordofaa jira.

Hogganaan Qajeelcha poolisii kun “humnoonni farra nagaa naannichaa karaan kana dura hordofaa turan waan isaan hin-baafneef mala haaraa jalqaban ta’uu danda’a” jedhaniiru.

Poolisiin nageenya jiraataa eeguuf hawaasicha waliin hordoffii fi eegumsa isaa cimsee akka itti-fufu eeraniiru.

Dhaabbileen uummanni itti-tajaajilamu hojilee sakkata’aa fi hordoffii isaanii akka cimsanidha kan hubachiisan.

Hawaasichi waan shakkisiisaa wayita argu poolisii akka beeksisu gaafataniiru. Nabiyyuu Yohaannistu gabaase.