Itti-aanaan Pireezdaantii Saamsang yakka malaammaltummatti shakkamanii qoratamuufi

Finfinnee, Amajjii 03, 2009 (FBC) Biiroon qorannoo addaa Kooriyaa Kibbaa akka ibsetti Itti-aanaa pireezdaantii Saamsang kan ta’an Li je Yoong malaammaltummaa siyaasa waliin wal-qabatutti shakkamanii qorannoon irratti geggeeffamuufi.

Kaampaanii Elektirooniksii Saamsang Dhabbata Tola Ooltummaa - Paark Giyoon Haay waliin kan guddatanii fi michuu isaanii kan ta’an Chooy Suun Siiliin hundeeffamee- gargaarsa Doolaara miliyoona 3.1 kenneera jedhamiuun himati irratti dhihaateera.

Saamsang deggarsa isaa kana faayidaa siyaasaa argachuuf yaadee raawwate jedhamuun Itti-aanaa pireezdaantichi too’annoo jala oolfamanii qorannoon addaa akka irratti geggeeffamu biiruchi ajajeera.

Kanaafis Miistar Li irratti guyyaa borii qorannoon addaa akka geggeeffamudha kan himame.

Itti-aanaa pireezdaantichi Mudde darbe walga’ii Paarlaamaa biyyattii irraatti dhihaatanii Saamsang dhaabbilee lamaa deggarsa Doolaara Ameerikaa miliyoona 17 ol kennuusaa amananis, faayidaa hin-barbaachifne argachuuf miti jechuun mormuunsaanii kan yaadatamudha.

Torban kana dura hoggantoonni kaampaanichaa lama qorattoota addaan gaafatamanii deebii kan kennanii jiran yoo ta’u, yakkamtoota jedhamuurra akka ragaatti akka dhaabbatan taasifameera.

Madda: BBC