Naannoo Somaalee Itiyoophiyaatti qotiisi bolla boba’aa fi gaazii uumamaa 6ffaa jalqabame

Finfinnee, Amajjii 03, 2009 (FBC) Kaampaaniin ‘Poly GCL’ Chaayinaa naannoo Somaalee Itiyoophiyaatti qotiisa boolla boba’aa fi gaazii uumamaa ja’affaa - Hilaalaa - 7tti ifatti jalqabeera.

Kaampaanota Itiyoophiyaa keessatti barbaacha gaazii uumamaa irratti bobba’anii jiran keessaa kaampaaniin Chaayinaa GCL jedhamu Yaa’a Ogaadeen iddoowwan Kaalubi fi Hilaalaa jedhamanitti boollota gadi-fagoo shan qoteera.

Kaampaanichi amma ammoo qotiisa boollaa isa ja’affaa Hilaalaa- 7 jedhamee moggafame Ministirri Albuudaa, Boba’aa fi Gaazii Uumamaa Obbo Mootummaa Maqaasaa fi Ambaasaaddarri Chaayinaa Itiyoophiyaattii La Yifaan bakka argamanitti ifatti jalqabeera.

Ministirichi Obbo Mootummaa Maqaasaa sadarkaa biyyaalessaatti gaazii uumamaa waggaa sadii booda baasuun akka jalqabamu himaniiru.

Qotiisi boolla Hilaalaa 7 akkuma qotiisa isaan kaanii hunda barbaacha gaazii uumamaa qofaaf osoo hin-taane boba’aa barbaachuus kan haammatu qotiisa addaa ta’uusaa ministirichi ibsaniiru.

Itiyoophiyaatti Ambaasaaddara Chaayinaa kan ta’an La Yifaan gamasaaniin tumsi Itiyoophiyaa fi Chaayinaa cimee itti- fufa jedhaniiru.

Piroojaktoonni guguddoo kana fakkaatan hidhata biyyoota lamaanii kan guddisan ta’uudha kan eeran.

Qotiisi boolla Boba’aa fi Gaazii Uumamaa Hilaalaa- 7 ji’oota ja’a keessatti akka xumuramu ibsameera.

Ministirichaa fi ambaasaaddarichi boollawwan Kaaluuub qotiisi isaanii xumurames daawwataniiru.

Iddoowwan Kaaluub, Hilaalaa fi Gannaalee jedhamanii waamamanitti kuusaan gaazii uumamaa kiyuubik fiitii tiriliyona 4.7 akka jiru mirkanaa’eera.

Iddoo kana gaaziin uumamaa jiraachuunsaa bara 1970n keessa mirkanaa’uunsaa kan yaadatamudha.

‘Poly GCL’ kaampaanii hidhata Korporeeshinii Poolii Giruuppii Chaayinaa fi kaampaanii dhuunfaa Hoong Koong Gooldan Koonkoordiin hundeeffamedha.

Kaampaanichi Itiyoophiyaa naannoo Ogaadeenii boba’aa fi gaazii uumamaa barbaaduuf bara 2013tti ture mootummaa waliin waliigaltee kan walii mallatteesse.

Kaampaanichi (Poly GCL) Mootummaa Itiyoophiyaa waliin kan waliigale Kuusaa gaazii uumamaa Kalubii fi Hilaalaa jiru waggaa 25 keessatti guutumaan guutuutti oomishee gabaatti dhiheessuufi.

Madda: EBC