Sharafa alaa Doolaara miiliyoona 75.7 ol dhabsiisaniiru kan jedhaman mana murtiitti dhiyaatan

Finfinnee, Amajjii 3,2009(FBC) – Daldaltoota 56 waliin ta’uun sharafa alaa Doolaara miiliyoona 75.7 ol dhabsiisuun kan shakkaman daayreektarri odeeffannoo gabaa fi to’annoo akkasumas gaggeessaan garee Gabaa Bunaa fi Shayii duraanii to’annoo jala oolan.

Poolisii Federaalaatti qorannoon yakka faaynaansii shakkamtoota mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha 2ffaatti dhiyeessuun yeroo qorannoo dabalataa irratti gaafateera.

Shakkii kanaan mana murtiitti kan dhiyaatan Geetaahuun Biikoraa fi Taaxaq Girmaadha.

Ministeera Daldalaatti Gabaa Bunaa fi Shaayiitti bara 2000 amma 2007 hoggantummaan hojjechaa yammuu turanitti itti gaafatama laatameef cinaatti dhiisuun, abbootiin qabeenyaa daldaltoota bunaa 56 ol waliin ta’uun, faayidaaf jecha Gabaa Oomisha Buna Ityoophiyaarraa bitanii karaa guumruuka Ityoophiyaan gara biyyoota alaatti ergamu to’achuun osoo isaanirra jiruu dirqama ofii ba’achuu dhabaniiru jedheera poolisiin.

Daldaltoonni 56 ol sila waggoottan torbanitti gara biyya alaatti oomishoota erguun irra ture erganii osoo jiraatanii, biyyattiin sharafa alaa Doolaara 75,686,950 argattu hin dhabdu turte. Poolisiin federaalaas kanaaf to’annoo jala isaan oolche.

Manni murtichaa poolisiin federaalaa ragaa namaa fi sanadaa bal’inaan akka irratti dhiyeeffatuuf beellama guyyoota 8 dabalataan laatera.

Shakkamtoonni mirgi wabii eegameefii ala taa'anii akka mormatan gaafatanis, manni murtichaa bitaa mirga ega dhaggeeffateen booda gaaffin isaanii kuffiseera.

Balaay Tasfaayeetu gabaase.