Sudaan Kibbaa loltoota naga eegsisuu dabalataa akka hin-fudhanne ibsite

Finfinnee, Amajjii 04, 2009 (FBC) Sudaan Kibbaa loltoota naga eegsistuu dabalataa biyyashee akka hin-qubachiifne ibsite.

Ji’a hagayyaa darbe Manni-maree Nageenyaa Dhaabbata mootummootaa biyyattiitti loltuun naga eegsistuu dabalataa kuma 4 bobba’uu akka qabu ibsee ture.

Mootummaan gamasaatiin wayita ammaa biyyattiitti nagaa fi tasgabbiin waan bu’eef humna naga- eegsisaa dabalataa bobbaasuun barbaachisaa miti jedheera.

Dubbi Himaan Ministeera Dhimma Alaa biyyattii Maaweeyin Ariik mootummaan nagaa eegsistoonni osoo gidduu hin-seenin humna nagaa fi tasgabbii uummata biyyattii mirkaneessuu qaba jedhaniiru.

Ministirri Ittisaa Ku’ool Maaniyaang gamasaaniin biyyisaanii humna naga-eegsisaa bifa kamiiyyuu akka ishee hin-barbaachifne dubbataniiru.

Akka ibsa isaaniitti qaamoleen biyyattii irraa fagaatanii jiran Sudaan Kibbaa waraanatti akka jirtu yaaduunsaanii dogoggoradha.

Bulchiinsi Saalvaa Kiir ji’a Sadaasaa darbe humni naga eegsisaa biyyattiitti akka bobba’u eyyamee ture.

Murtoon isaa ammaas murtoo ji’a Sadaasaa keessa murteesse kan jijjiiru ta’eera.

Garaagarummaan siyaasaa Itti-aanaa pireezdaantii biyyattii Duraanii Riik Maachaar fi Saalvaa Kiir gara waraanaatti isaan seensise 2013 lammileen biyyattii kumoota 10tti lakkaa’aman lubbuun isaanii akka dhaban sababa ta’eera.

Walitti-bu’iinsi ji’a Adoolessaa darbe deebi’ee ka’es Riik Maachaariin godaansaaf saaxileera.

Koomishiniin Mirga Namoomaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii ammoo bulchiinsi Kiir miidhaa gosa bu’uureffate qaqqabsiisaa jira jechuun qeeqa.

Madda: Aljaziiraa