Somaaliyaan balaan bidiruu Yaman lammilee ishee hedduu itti dhabde akka qoratamu gaafatte

Finfinnee, Bitootessa 11, 2009 (FBC) Somaaliyaan balaan bidiruu Yaman lammilee ishee hedduu itti dhabde akka qoratamu gaafatte .

Jimaata darbe naannoo daangaa Hodaadee Yamanitti bidiruu baqattoota lammilee Somaaliyaa feetee imalaa turte irratti balaa qaqqabeen lammileen Somaaliyaa 40 ol lubbuunsaanii darbeera.

Mootummaan Somaaliyaa ibsa baaseen Waraanni Saawudiin durfamu Yamanitti waraanarra jiru dhimmicha akka qoratu iyyateera.

Ministirri Dhimma Alaa Somaaliyaa Abdusalaam Umar humni Saawudiin durfamu Sana’aatti hidhattoota Haawutii waliin waraanatti jiru tarkaanfii kan fudhachuu hin-hafne jedhaniiru.

Dubbi-himaan Humna Waraana Saawudiin Durfamu kanaa garuu balaa kana keessaa harka hin-qabnu jedhaniiru.

Bidiruu baqattoota feetee Yamanii gara Sudaan imalaa turte irratti tarkaanfii fudhatameen namoonni 40 ol akka du’an Dhaabbati Mootummoota Gamtoomanii ibsuunsaa kan yaadatamudha.

Kanneen du’an keessa dubartootaa fi daa’imman keessatti argamu.

Haleellaan kun namoota meeshaa hidhatan helikooftara irra turaniin raawwatamnuusaa kan himame yoo ta’u, kanneen ajjeeffaman keessaa baay’een isaanii lammilee Somaaliyaa ta’uunsaanii beekameera.

Kanneen du’an keessaa kan murtaa’an sanada baqattootaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii qabatanii kan turan ta’uusaaniis Ejansiin Baqattootaa Dhaabbata Mootummootaa beeksiseera.

Yaman keessa baqattoonni Somaaliyaa kumi 200 fi kumi 50 ol akka jiran Ejansii Baqattootaa Mootummoota Gamtoomanii irraa ragaan argame ni-eera.

Madda: Rooyitars