Finfinneetti ji’oottan 2n itti aananitti dargaggoonni kumni 20 hojiitti ni galu

Finfinnee, Bitootessa 11,2009(FBC) - Magaalaa Finfinneetti marsaa jalqabaatin galmaa’anii dargaggoonni leenjirra jiran kumni 20, ji’oottan 2n itti aanan keessatti gara hojii ni galu jedhame.

Fandii marmaartuu ramadame Birrii biiliyoona 10 keessaa Birrii miiliyoonni 419 kan isa qaqqabe bulchiinsi magaalichaa, rakkoo dargaggootaa hiikuuf karoora qabame hojiirra oolchuuf koomaand poostii kantiibichaan hogganamu hundeessera.

Fandii marmaartuu argameenis dargaggoota kuma dhibba 1 fi kuma 6 fayyadamoo     taasisuuf hojjetamaa jira.

Dargaggoonni leenjirra jiran kan Faanaa Broodkaastiing Koorporeet dubbises hubannaa gaarii akka argatan himaniiru.

Rakkoolee jiru jedhanis battalatti akka hiikaman gaafataniiru.

Biiroon Dargaggoo fi Ispoortii bulchiinsa magaalichaa gama isaatiin, indaastiriiwwan xixiqqaa fi jajjaboon 222 leenjiii hojiirraaf adda baafamuu ibsee, rakkooleen jiranis ni hiikaman jedheera.

Wabiin qusannaa isaaniis 10% akka ta’e itti gaafatamaan biirichaa obbo Nigaatuu Daanyaachaw himaniiru.