Tarsiimoon ekisteenshinii qonnaa gabaarratti hundaa’ee fi galtee ida’u qophaa’e

Finfinnee, Bitootessa 11,2009(FBC) -Tarsiimoon ekisteenshinii qonnaa oomishtummaa qorannoo gabaarratti hundaa’ee fi galtee ida’u qophaa’e.

Tarsiimoo qophaa’erratti qooda fudhattoonni damichaa marii gaggeessaniiru.

Ministirri Ministeera Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Dooktar Iyyaasuu Abrahaan akka jedhanitti, ekisteekshiniin qonnaa waggoottan darban keessatti dameen qonnaa oomishaa fi oomishtummaa guddisuu fi hiyyummaa hir’isuu keessatti ga’ee olaanaa gumaachera.

Fedhii amma jiruu fi kallattiin misooma biyyattii gara fulduraas oomisha gabaa fi galtee ida’uurratti ta’uun waan irra jiraatuf tarsiimichis bifa sanaan qophaa’e jedhan.

Sirna gabaa waliinii uumuun, kilaastaraan oomishaalee walfakkaatoo fi heddumina qabu oomishuuf tarsiimichaan taa’era.

Ogeeyyonni ekisteenshiniis ragaalee gabaarratti xiyyeeffatan qonnaan bulaan akka ga’an taasifama.

Odeeffannoon dhiyaatus bifa fedhii dargaggootaa fi dubartootaa hiikun dhiyaatas jedhameera.

Kunis qonnaan bultoonni caalmaan fayyadamoo akka ta’anii fi paarkota indaastirii qonnaaf oomisha isaanii akka galteetti akka dhiyeessaniif tajaajila.

Tarsiimoon qonnaa haaraan kunis damee qonnaa akka ammayyeessu ni eegama jechuun kan gabaase Balaay Tasfaayeti.