Keessummoonni fooramii Xaanaarratti hirmaatan Baahirdaar galaniiru

Finfinnee, Ebila 13,2009(FBC) –Fooramiin Xaanaa 6ffaan mataduree “bulchiinsi qabeenya uumamaa Afrikaatti” jedhuun guyyoota lamaaf magaalaa Baahirdaaritti gaggeeffamu booru eegala.

Keessummoonni waltajjicharratti hirmaatan 160 ta’anis magaalaa Baahirdaar galaniiru.

Mataduree “bulchiinsi qabeenya uumamaa Afrikaatti” jedhuun

Waajjira preezdaantii naannoo Amaaraatti prootookoolli koomuniikeeshinii diyaaspooraa fi miseensi koree olaanaa fooramichaa obbo Awulaachaw Maasreen Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti, amma ammaatti kan galan dabalatee keessummoonni 250 ta’an amma booru ganamaatti Baahirdaar ni galu.

Naannichatti ngeenya, geejiba, keessummeessaa fi hoteelota ilaalchisee qophiin taasifamuu isaas himaniiru.

Guyyaa har’aa waaree booda mariin dhimma hawaasummaarratti xiyyeeffatu Yuunvarsiitii Baahirdaaritti gaggeeffameera.

Waltajjicha kan mariisisan Obaasaanjoo yoo ta’an, hayyoonnii fi barattoonni irratti hirmaataniiru.

Mariin guyyaa boriis bulchiinsa qabeenya uumamaarratti xiyyeeffata jedhameera.

Waltajjichaan waggaa waggaadhan dhimmoota waqtaawaa Afrikaarratti kan mari’atamu yammuu ta’u, fooramii 5ffaarratti gara faawundeeshiniitti akka ol guddatu murtaa’uun isaas ni yaadatama.