Iiraan preezdaantiishee filachaa jirti

Finfinnee, Caamsaa 11,2009(FBC) –Lammiileen Iiraan preezdaantii isaanii filachuuf sagalee laachaa jiru.

Guutuu biyyattiitti buufataaleen sagaleen itti laatamu kumni 63 ol kan qophaa’an yammuu ta’u, akka Ministeerri Biyya Keessaa jedhetti taanan lammiileen biyyattii miiliyoonni 54 olis filannicharratti ni hirmaatu.

Manni Maree Olaanaa Iiraan(Gaardiyaan Kaawunsil) kaadhimamtoota iyyata galfatan keessaa 6 dhiyeesset ture.

6n keessaa 2 duursanii filannicha keessaa ba’uu isaanii himaniiru.

Preezdaant Hasan Roohaanii dabalatee, abbaan alangee olaanaa duraanii Ibraahiim Reeysii, Musxafaa Haashiimiitaabaa fi Muusxafaa Maarsaaliim kaadhimamtoota filannichaaf dhiyaatan ta’aniiru.

Bu’aan filannichaa har’a halkan yookin booru ifooman eegama.

Filannichaan kaadhimamaan tokko sagalee caalmaa 50% ol argachuu yoo hin dandeenye, filannoon adda ba’umsaa torbeen booda kan gaggeeffamu ta’a.

Maddi; BBC