Paartiiwwan siyaasaa biyyaalessaa ajandaa mariif qopheessan irratti marii geggeessa jiru

Finfinnee, Caamsaa 11, 2009 (FBC) ADWUI dabalatee Paartileen Siyaasaa biyyaalessaa ajandaa mariif qopheessan irratti marii geggeessaa jiru.

Paarileen siyaasaa marii kana geggeessaa jiran ajandaawwan marii isaanii koree qindeessaa mariitti dhiheessaniiru.

Wayita ammaas ajandaawwan mariif filatan guutumaan guutuutti dhihaachuusaa gamaggamuuf cufaatti marii geggeessaa jiru.

Paartiiwwan kunniin maricha erga xumuranii booda koree miidiyaa fi koominikeeshinii gurmeessaniin dhimmoota irratti waliigalan irratti ibsa akka kennan eegama. Balaay Tasfaayeetu gabaase.