Rabsaan Paaspoortii Dhaabbata Tajaajila Poostaa Itiyoophiyaa jalqabameera

Finfinnee, Caamsaa 11, 2009 (FBC) Karaa Dhaabbata Tajaajila Poostaa Itiyoophiyaa rabsaan paaspoortii jalqabameera.

Rabsaan paaspoortii karaa mana poostaa ta’uunsaa lammilee waliin ga’uu fi tajaajila mijataa kennuuf ta’uu Itti-aanaa Daayirektarri Qajeelcha Dhimmoota Lammummaa Olaanaa Obbo Zalaalam Mangistee himaniiru.

Dhaabbileen lamaan har’a gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin akka himanitti rabsaan paaspoortii sadarkaa yaaliitti mana poostaa muummeetti jalqabmeera.

Itti-fufuunis magaalota naannoo, godinaalee fi aanaaleetti hojiitti hiikuuf qophiin taasifamaa akka jiru ibsaniiru.

Qophiin paaspoortii kun qajeelcha muummeetti erga geggeffamee booda maamiltoonni paaspoortii isaanii mana poostaadhaa deemanii akka fudhatan ergaa barreeffamaa mobaayilaan ergamuunn tajaajilichi nikennama jedhameera.

Tajaajilli torban tokko lakkoofsise itti-quufiinsi fooyyee qabu kan irraa argame ta’uu ibsameera. Tigist Silashiitu gabaase.