Chaayinaan ijaarsa Paarkii Industirii Adaamaaf liqii Doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 60 kennite

Finfinnee, Caamsaa 11, 2009 (FBC) Chaayinaan ijaarsa Paarkii Industirii Adaamaaf liqii Doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 60 kennite.

Jilli Ministira Muummee Haayilamaariyaam Dassaalanyiin durfame Caamsaa 7, 2009 jalqabee Chaayinaa bulchiinsota gara-garaa daawwachaa jira.

Maallaqi liqiin Baankii Egziim Chaayinaa irraa argames Magaalaa Adaamaatti kan ijaaramu Paarkii Itiyoo-Hunaaniif kan ooludha.

Baankichi liqii kana kan kenne waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti mallatteeffame bu’uureffachuuni.

Ministirri Muummee Haayilamaariyaam wayita waliigaltee liqaa kana akka ibsanitti, paarkichi maashinoota ciccimoo, meeshaalee humnaa kan oomishuu fi biyyattiif adda ta’uu kan danda’udha.

Keessumaa invastimantii kallattii alaa Itiyoophiyaa hawwachuuf kan isa dandeessisu paarkii addaa akka ta’udha kan ibsan.

“Kaampaanonni Chaayinaa bu’uura misoomaa Itiyoophiyaa, madda humnaa fi ijaarsa ujummoo, misooma industirii qindeessaa fi ce’umsa beekumsa teeknoolojii gama uumuun hojii dinqisiisaa raawwataa jiru” jedhaniiru.

Kanaanis Itiyoophiyaan bulchiinsa Hunaan irraa qonna hammayyaa, ce’umsa industirii fi misooma paarkota industirii fi damee bulchiinsa muuxannoo akka horattudha kan dubbatan.

Bulchiinsi Hunaan Chaayinaa karaa ‘Belt and Road Initiative’ idila- addunyaatti sirna geejibaa salphaa fi hammayyaa paarkotaa 9 fi biiroowwan 11 banti.

Kaampaanonni Bulchiinsa Hunaan Itiyoophiyaatti hojii invastimantii irratti akka bobba’aniif deggarsoonni gara garaa kan isaanii dhihaatan yoo ta’u, A.L.A 2016 dhumaa jalqabee dameelee gara-garaan invastimantiin Doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 80n raawwatameera.