Kooriyaan Kibbaa Koriyaa Kaabaa waliin marii kallattii geggeessuuf yaada dhiheessite

Finfinnee, Adoolessa 10, 2009 (FBC) Kooriyaan Kibbaa dubbiin naannoo daangaa Kooriyaa kaabaa waliinii akka tasgabbaa’uuf biyyoota lamaan gidduuuti mariin akka geggeffamu yaada dhiheessiteetti.

Kana malees, kayyoon marii kanaa sagantaa maatiin biyyoota lamaanii keessaa waraana isaanii bara 1950 adda ba’an walitti fidu deebi’ee akka jalqabamuuf ta’uu ibsameera.

Pireezdaantiin Kooriyaa Kibbaa Moon Je-in Kooriyaan kaabaa jalqaba ji’a kanaatti yaalii misaa’elaa taasistus hidhata Piyoongiyaang waliin qaban fooyyeessuuf carraaqaa jiru.

Ittii’aanaa Ministeera Ittisaa Kooriyaa Kibbaa Suh Choo Suk akka jedhanitti biyyattiin Kooriyaa Kaabaa waliin Adoolessa 21 dhimmoota biyyoota lamaan gidduutti dubbiin akka ka’u godhan irratti mari’achuuf akka gaafattu ibsaniiru.

Karoorri Se’ool kun pireezdaantiin biyyattii hangam Kaabi yaalii misaa’elaa ‘baalaastikii’ jalqaba ji’a kanaatti haataasistu malee hidhati biyyattiin piyoongiyaang waliin qabdu akka fooyya’uuf dhiibbaa taasisaa akka jiran mul’isa jedhameera.

Madda: Aljaziiraa