Caffeen Oromiyaa bara 2010f bajata Birrii biliyoona 55.81 raggaase

Finfinnee, Adoolessa 10, 2009 (FBC) Yaa’ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa Bara Hojii Caffee Oromiyaa bajata 2010 mootummaa naannichaa birrii biliyoona 55.81 ol ta’ee qophaa’e raggaase.

Bajatichi kan waggaa darbee waliin wal-bira wayita qabamu Birrii biliyoona 9n caalmaa qaba.

Bajatichi birrii biliyoona 10.7 ol bajata naannawaa, bajati kaappitaala biliyoona 13.2, Birrii biliyoona 31.3 ol bajata magaalaa fi aanaaf akkasumas Birriin miliyoona 500 ol ammoo bajata eggannoo naannichaaf kan ramadame ta’uu ibsameera.

Maallaqichis mootummaa Federaalaa fi galii idilee nannichaa irraa kan argamu ta’uu kan ibsame yoo ta’u, ijaarsa piroojaktiif ammoo deggarsa alaa argamudha jedhameera. Sarkaalam Geetaachootu gabaase.

Baajanni naannoo Oromiyaa bara 2010 kunis;

  • Birrii biiliyoona 55 fi miiliyoona 809 fi kuma 286 fi 504
  • Marmaartuun Birrii biiliyoona 10 fi miiliyoona 730 fi kuma 39 fi 33(19.2%)
  • Kaappitaalaa Birrii biiliyoona 13 fi miiliyoona 231 fi kuma 513 fi 30(23.7%)
  • Aanaalee fi bulchiinsota magaalaaf Birrii biiliyoona 31 fi miiliyoona 347 fi kuma 681 fi 133(56.2%)
  • Eeggannoo Birrii miiliyoona 500tti qoodameera.

Maddi galiiwwanii;

  • Deeggarsa mootummaa federaalaarraa Birrii biiliyoona 39 fi miiliyoona 703 fi kuma 161 fi 874(70.5%)
  • Galii idilee naannoo Birrii biiliyoona 11(19.7%)
  • Galii keessoo Birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 552 fi kuma 853 fi 630(4.57%)
  • Birrii miiliyoona 141 fi kuma 71(0.25%) fi deeggarsa proojaktootaa fi sagantaalee galmawwan misoomaa itti fufsiisan Birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 412 fi kuma 200(4.3%) irraa maallaqa argameen uwwifama.