Caffeen hoggantootaf muudama laate

Finfinnee, Adoolessa 10,2009(FBC)-Caffeen naannoo Oromiyaa muudama laate.

Muudamni kunis abbootii seeraa mana murtii olaanaa 4 fi abbootii seeraa manneen murtii aanaa 194f laatameera.

Dabalataanis, Dooktar Tolaa Bariisoo hogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa, Dooktar Haabtaamuu Ittafaa hogganaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa, obbo Mootummaa Tamasgeen hogganaa Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii, akkasumas obbo Sammaan Abbaa Goojjam itti gaafatamaa Waajjira Caffee Oromiyaa ta’uun muudamaniiru.