Bidiruun waraana kaameroon dhidhimtee namoonni 30 ol bakka bu’an dhibeera

Finfinnee, Adoolessa 10, 2009 (FBC) Garee shororkeessaa Bokoharaamiin waraanuuf daangaa Kaameroonii fi Naayijeeriyaa irratti ergama isaa ba’achaa kan jiru waraanni Kaameroon bidiruun ittiin imalaa ture dhidhimtee namoonni 34 bakka jiran hin-beekamne.

Wajjirri pireezdaantii biyyattii bidiruttii keessa miseensonni waraanaa 37 akka turan ibseera.

Bidiruttiin mandara waraanaa naannoo qarqara galaanaa Kaameroonitti kan argamtu Baakaasiitti ijaaramuuf mi’a guutuu kan dhiheessitu turte.

Balaan kun kan qaqqabe qarqara galaanaa kaaba Kaameroonitti kan argamu naannoo Dabunshaattidha.

Ka’umsi balaa kanaa qoratamaa kan jiru yoo ta’u, bubbeen cimaa ka’ee akka ture ibsameera.

Haata’uutii, ammas ka’umsa balaa kanaa qorataa akka jiru mootummaan biyyattii beeksiseera.

Bokoo Haraam Kaameroon irratti irra deddeebi’uun balaa qaqqabsiisaa kan jiru yoo ta’u, biyyattiinis garee shororkeessaa kana waraanuuf carraaqii taasisaa jirtu cimsitee itti-fufuushee ibsiteetti.

Biyyattiin Boko Haraamiin waraanuuf loltoota kumoota dhibbatti lakkaa’aman gara kutaa kaaba biyyattiitti kan bobbaste yoo ta’u, waraana kanas cimsitee itti-fufsiisuunshee himameera.

Gareen shororkeessichaas hanga yoonaa lammilee kuma 20 ol ajjeesee, miliyoona 2.7 ol kan ga’an ammoo qe’eerra akka buqqa’an godheera.

 Madda: Al-jaziiraa