Manni maree naannoo Amaaraa bara 2010f baajata Birrii biiliyoona 37.6 raggaasise

Finfinnee, Adoolessa 10,2009(FBC) -Manni maree naannoo Amaaraa yaa’ii idilee 7ffaa marsaa 5ffaa, bara hojii 7ffaa 2009tin baajata naannichaa Birrii biiliyoona 37.6 taasisuun raggaasiseera.

Oolmaa isaa har’aa; guyyaa 3ffaan baajata waliigalaa, marmaartuu, kaappitaalaa, anaalee fi bulchiinsota magaalaa, akkasumas eeggannoof baajata dhiyaaterratti mari’achuun raggaasiseera.

Baajanni waliigalaa naannichaas bara 2010tti Birrii biiliyoona 37 fi miiliyoona dhibba 6 fi miiliyoona 93 fi kuma 142 fi 155 akka ta’u manni marichaa sagalee guutudhaan raggaasiseera.

Manni marichaa oolmaasaa har’aatin gabaasa Abbaa Taayitaa Oodiitii, raawwii hojii mana marichaa kan bara 2009 fi karoora hojii bara 2010, akkasumas fooyyessa wixinee labsii bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa irratti mari’atee raggaasiseera.

Rakkoo tasgabbii naannichatti uumamee tureen lubbuun namaa kan darbee yoo ta’u, galiin tuuriizimiirraa argamus 53% hir’achuun eerameera.

Nageenyaa fi tasgabbii naannichaa eegsisuunis fayyadamtummaa naannichaa cimsuuf akka hojjetamu eerameera.