Labsiin yeroo ariifachiisaa nageenya biyyattii eegsisuun bu’a qabeessa ture jedhame

Finfinnee, Adoolessa 10,2009(FBC)- Labsiin yeroo ariifachiisaa j’oottan 9n darban hojiirra oolaa ture nageenya biyyattii eegsisuun bu’a qabeessa ture jedhame.

Hoggantoonni koomaand poostii naannolee raawwii labsii yeroo ariifachiisaa ji’oottan 9nii har’a gamaaggamaniiru.

Gamaaggamicha ilaalchisuun sakreetaariyaatiin koomaand poostii yeroo ariifachiisaa obbo Siraach Fageessaa ibsa laataniiru.

Rakkoo nageenyaa qaamolee ta’an hawaasni dabarsee laachuun galatoonfamuu akka qabus obbo Siraach eeraniiru.

Ji’oottan 9n darban keessas ijaarsi dandeettii qaamolee nageenyaa naannoof laatamaa tureeras jedhame.

Labsichi xumurasaarra ga’aa akkuma jiru, dheereffamuu danda’aayii jedhamee gaaffii Faanaa Broodkaastiing Koorporeetirraa ka’eef deebii kan laatan obbo Siraach, qaamni isa ilaallatu murtoo kan laatu ta’a jedhan.

Labsiin yeroo ariifachiisaa jalqaba ji’oota 6f hojiirra kan oole yammuu ta’u, naannolee tokko tokkotti rakkoo nageenyaa fi tasgabbii ture hiikuufis marsaa lmmaffaaf ji’oota 4f itti labsamuun ni yaadatama.