Uhuuruu Keeniyaattaan preezdaantummaan filataman

Finfinnee, Hagayya 6,2009(FBC)- Filannoo waliigalaa Keeniyaa Kibxata gaggeeffameen Uhuuruu Keeniyaattaa irra deebiin preezdaantii ta’uun injifataniiru.

Bara Faranjootaa 2013 kaasee Keeniyaa hogganaa kan jiran preezdaantichi, filannoo kanaan sagalee caalmaa %54.3 argachuu isaanii Koomiishiniin Filannoo Keeniyaa beeksiseera.

Morkataan isaanii Raaylaa Oodiingaan ammoo %44.7 argachuun eerameera.

Bu’aan filannichaa ifoomuun booda, preezdaant Uhuuruu Keeniyaattaan lammiileen marti tokko akka ta’an waamicha dhiyeessaniiru.

Mormitoonni filannichi burjaaja’eeran hin fudhannu jedhanis, Uhuuruu Keeniyaattaan gama isaanitiin filannoo bilisa, ifaa fi amanamaa taasisneerra jedhan.

Taajjabdoonni addunyaas filannichi ifa ture jedhan.

Mormitoonni filannicha hin fudhannu jedhanis magaalaa Kiismuutti jeequmsa kaasaniiru.

Poolisoonni gaazii imimmaanessaa fayyadamuu ibsanis, eertonni tokko tokko garuu dhukaasni meeshaa waraanatuu dhagayamaa akka ture ibsu.

Rakkoon akka filannoo kanaan duraa biyyattiitti akka hin mudanne sodaatamaa kan jiru yammuu ta’u, yeroo sana Keeniyaanonni 1,100 lubbuu isaanii dhabaniiru.

600 ammoo qayee isaanii gadhiisanii baqachuun ni yaadatama.

Maddi; BBC