Oromiyaatti hojjettoonni ragaa barnootaa sobaatin hojjechaa turan kumni 1 ol saaxilaman

Finfinnee, Hagayya 6,2009(FBC)- Naannoo Oromiyaatti hojjettoonni ragaa barnootaa sobaatin hojjechaa turan kumni 1 ol saaxilamuu isaanii Biiroon Pabliik Sarviisii fi Misooma Humna Namaa Oromiyaa beeksise.

Adoolessa 15 kaasee amma Hagayya 15,2009tti hojjettoonni ragaa barnootaa sobaatin hojjechaa jiran akka of saaxilan carraan laatameefin of saaxilaa jiru.

Hogganaan biirichaa Dooktar Biqilaa Hurrisaan akka jedhanitti, hojjettoonni of saaxilan kanneen naannorraa kaasee amma aanaatti tajaajilaa kan jirani.

Ragaa sobaatinis faayidaa isaanif hin malle argachaa, bakka isaan hin madaallerras turaniiru jedhan.

Hojjettoonni guyyoota laataman keessatti of saaxilan, ragaa sirrii qabaniin bakki isaanif malu kan laatamuuf ta’as jedhan Dooktar Biqilaan.

Hagayya 16n booda garuu guyyoota kennamanitti kan of hin saaxille, biirichi hojii qulqulleessuu taasisuun hojiirraa ari’amu.

Ragaa sobaatin mindaa fi faayidaan argachaa tuanis akka kaffalan taasifama.

Hojiin qulqulleessuu kunis poolisii fi dhaabbilee barnootaa hanga yuunvarsiitiitti hojjetamaa akka jirus eeraniiru.

Naannichatti hojjettoota mootummaa fi dhaabbilee misoomaa kuma dhibba 4 fi kuma 70 oltu jira.