DhDUO raawwii hojii fi kallattii karoora bara 2010 irratti mari’achaa jira

Finfinnee, Hagayya 6,2009(FBC)- Dhaabbanni Dimokraatawaa Ummata Oromoo raawwii hojii bara 2009 fi kallattii karooraa bara 2010 irratti mari’achaa oole.

Dhaabbatichi guyyaa har’aa magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti kan mari’achaa oole yammuu ta’u, itti aanaan preezdaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Umar Huseen hojiiwwan bara 2009 raawwachuuf karoorfamanii fi raawwataman, akkasumas hojiiwwan harca’anii hafan ilaalchisee gadii fageenyaan irratti mari’achuun, kallattii karooraa bara 2010 ni kaa’ama jedhan.

Waltajjichaan, hojiiwwan karoorfamanii hojjetamuu isaanitiin gaaffii ummataa deebisuu danda’an maal waan hojjetameef gaaffiin ummataa deebisuun danda’ame,akkasumas hojiilee bara hojichaa keessatti hojjechuuf karoorfamanii osoo hin raawwatamin harca’anii hafan, sababa maalif kan jedhu irratti bilchinaan ni mari’atama jedhameera.