Muummeen ministiraa Haaylamaariyaam karoora guddinaa milkeessuuf tumsi lammiilee murteessadha jedhan

Finfinnee, Fulbaana 1,2009(FBC)-Mootummaan karoora guddina diinagdee, hawaasummaa fi siyaasan milkeessuuf qabate galmaan ga’uuf tumsi lammiilee murteessaa ta’uusaa muummeen ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany ibsan.

Taaten sirna simannaa bara haaraa “ Barri dhuftu bara olaantummaa Ityoophiyaati” jedhuun guyyoota 10f kabajamaa ture galma barkumeetti goolabameera.

Haaromsa biyyattii milkeessuuf miliiniyeeman booda waggoottan kurnan darban hojiileen hedduun hojjetamuusaa muummeen ministiraa himaniiru.

Hiyyummaa hir’isuu, diinagdee biyyattii qonnarraa gara indaastiriitti ceesisuu fi bu’aa buusuuf sochiin taasifame milkaa’aa jiras jedhan.

Garaagarteen muraasni jiraatus, biyyummaa fi Ityoophiyummaarratti kutannoon hojjetamaa akka jirus eeraniiru.

Bara haaraa kanattis mootummaan hiyyommaa hir’isuu, carraa hojii uumuu, malaammaltummaarratti duula eegalame cimsuu, cee’umsa diinagdeerratti abbootii qabeenyaa hirmaachisuu, bu’uuraalee misoomaa babal’isuu fi ummata fayyadamoo taasisuuf ni hojjetama jedhan muummeen ministiraa.

Barri haaraan kunis bara jaalalaa fi walkabajuu akka ta’u dhaamaniiru.