Paarlaamaan Iraaq filannoo (murtoo uummataa) bilisummaa kuurdotaa kuffise

Finfinnee, Fulbaana 02, 2010 (FBC) paarlaamaan iraaq filannoo (murtoo uummataa) bilisummaa kurdotni dhiheessan kuffise.

Paarlaamaan kun mootummaan Baagdaad bulchiinsa gariin of bulchu Kuurdotaa waliin akka waliigalu waamicha dhiheesseera.

Bulchiinsi Kuurd Fulbaanaa 25 Faranjootaa dhufu murtoo uummataa bilisummaa geggeessuuf karoorfatee ture.

Haata’u malee paarlaamaan Iraaq walga’ii har’a geggeesseen murtoon uummataa kun akka hingeggeeffamne mormii dabarseera.

Ministirri Muummee Haayidar Al Abaadii itti-gaafatamummaa isaanii Iraaqiin tokko gochuu filannoowwan jiran mara fayyadamuun akka milkeessan paarlaamaan kun hubachiiseera.

Rakkoolee Baagsdaadii fi magaalaa guddittii Kuurd Erbeel gidduu jiran hiikuuf mariin jalqabamuu akka qabudha kan ibse.

Walga’iin miseensotni paarlaamaa 328 keessaa 204 irratti argaman kana miseensonni bulchiinsa Kuurd bakka bu’an addaan kutanii ba’uuf dirqamaniiru.

Filannoon murtoo uummataa bilisummaa Kuurd eyyamni hin-kennamneef kun geggeffamuunsaa akka hin-oolle ragaaleen mul’isaa jiru.

Mootummaan Iraaq gamasaan qabsoon IS irratti itti jirruuf guufuu ta’uun garasitti Iraaqitti jeequmsi deebi’ee akka ka’u gochuu danda’a jechuun filannoon kun akka hoin-geggeffamne mormaa jira.

Tarkii fi Ameerikaanis ejjannoo Mootummaa Iraaq kana deggaru.

Madda: Anaadooluu