Qoqqobbichaan Ameerikaan ni gaabbiti –Kooriyaa Kaabaa

Finfinnee, Fulbaana 3,2010(FBC)- Qoqqobbii nurra keessen Ameerikaan ni gaabbiti jette Kooriyaan Kaabaa.

Ameerikaan qoqqobbiin ammaa salphaa akka ta’e eeruun, kan itti aanu cimaa akka ta’u akeekkachiistetti.
 
Kanaan dura Kooriyaa Kaabaarratti waraana banuu akka dandeessu sodaachissaa turuun ishees ni yaadatama.

Kooriyaan Kaabaa baatii Faranjootaa Fulbaana 3 yaaliin nuukleeraa milkaa’aa gaggeessite, biyyoonni jajjaboo addunyaa muufachisun kakaasii Ameerikaatin qoqqobbii diinagdee biyyattiirra kaa’aniiru.

Kooriyaan Kaabaas gochaa kanaan Ameerikaan akka gaabbitu akeekkachiistetti.

Kooriyaan Kaabaa akeekkachiisa kana kan laatte, qoqqobbii isheerra kaa’ame Ameerikaan qopheessitee karaa mana maree nageenyatiin itti raggaasifachuu isheetini.

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti ambaasaaddarri Kooriyaa Kaabaa Haan Tee Soong ibsa laataniin, gochaa Ameerikaan biyyattiirra raawwatteen seenaashee keessatti qaanii argitee hin beeknetu ishee mudata jedhan.

Qoqqobbiin ammaa Kooriyaan Kaabaa boba’aa alaa galfattu ammeentaan ni daangessa.

Oomisha huccuu alatti ergitus qoqqobeera.

Ambaasaaddarichi akka jedhanitti Ameerikaan waraana banuu hedaa jirti.

Ameerikaan Kooriyaa Kaabaa siyaasa, diinagdee fi raayyaa ittisaatin dubbii barbaachaa jirti; qoqqobbichi gonkumaa fudhatama hin qabu jedhan.

Maddi; Aljaziiraa