Siingaapoor preezdaantii dubartii jalqabaa filatte

Finfinnee, Fulbaana 3,2010(FBC)-Aadde Haliimaa Yaaqoob Siingaapoorif preezdaantii dubartii jalqabaa ta’uun filataman.

Adeemsi filannoo preezdaantichaa nama biroo kan hin hirmaachisne waan tureef qeeqa uumera.

Haliimaan af yaa’ii mana maree bakka bu’oota ummataa duraanii ta’uun tajaajilaa turaniiru.

Aadde Haliimaa Yaaqoob biyyattiitti muusliimota lakkoofsi isaanii xiqqaa ta’e hawaasa Maalaay bakka buutet dorgomte.

Dorgomtoonni Haliimaa Yaaqoob ulaagaa filannoo hin guutaniini, aadde Haliimaa Yaaqoob kophaa dorgomanii kan injifatan.

Aadde Haliimaa Yaaqoob amma umriin isaanii 63.

Sirni muudama isaaniis booru akka gaggeeffamutu eegama.

Waggoota 47 keessatti hawaasa Maalaay bakka bu’anii dorgomuun kan injifatan keessaa isaan ammaa kan jalqabaati.

Dorgomtoonni isaanii Saaleeh Maariikaanii fi Faariid Kaan turan.

Isaanis heerri biyyattii namni dhaabbata dhuunfaarraa dorgomu yoo xiqqaate sheerii Doolaara Ameerikaa miiliyoona dhibba 3 fi miiliyoona 72 akka qabaatan waan kaa’ufi.

Maddi; Aljaziiraa