Maatii 3662 balaa lolaa Awaash jalaa baraarun danda'ameera -mootummaa

Finfinnee, Fulbaana 3,2010(FBC)- Rooba cimaa tibbana roobaa jiruun lagni Awaash gar malee guutee gandoota 12 irra garagaluusaa Biiron Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa ibse.

Yeroo ammaa kana namoota gandoota kana keessa jiraatan abbootii warraa 274 (maatii 3,662) miidhaan tokko utuu irra hin ga’in baraaruun danda’amee jira.

Guyyaa har’aas jilli hoggantoota ol’aanoo ministira Ministeera Dhimma Alaa Dooktar Warqinaa Gabayyoo fi miseensota kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaatin duurfamu namoota balaa kanaan buqqa’an daawwataniiru.

Daawwannaa kanaanis namoota buqqa’an kanaaf deeggarsa barbaachisu; uffata, midhaan nyaataa, qorichi taasifamaafii jiraachuun isaa ibsameera.

Gara fuula duraattis namoota sababa balaa kanaan buqqa’an hanga of danda’anitti deeggarsi taasifamu cimee kan itti fufu ta’a.