Manneen waliin jireenyaa Finfinneef liqaan Birrii biiliyoona 20 eeyyamame

Finfinnee, Fulbaana 3,2010(FBC)-Manneen waliin jireenyaa magaalaa Finfinneetti ijaarsi isaanii eegalame xumursiisuu fi haaraa jalqabsiisuuf liqaan Birrii biiliyoona 20 eeyyamame.

Ministirri Ministeera Misooma Magaalaa fi Manneenii Dooktar Ambaachaw Makoonnan akka jedhanitti dhiyeessin faaynaansii kun harkifannaa ijaarsaa ni fura.

Biiron Misooma Manneenii Magaalaa Finfinnee maallaqni eeyyamame kun manneen waliin jireenyaa sagantaa 40/60 fi kan sagantaa 20/80 kuma dhibba 1 fi kuma 32 xumuruun bara kanarraa kaasee jiraattotaaf dabarsuuf oola.

Sirna hordoffii cimaanis maallaqichi hojiirra akka oolu taasifama jedhan Dooktar Ambaachaw.

Rakkoo manneenii magaalaa Finfinnee hiikuu fi carraa hojii uumuuf ijaarsi manneen waliin magaalaa Finfinnee waggaa 12 dura ture kan eegalame.

Sagantichi ega eegalee amma ammaattis manneen kuma dhibba 1 fi kuma 75 jiraattotaaf dabarfamaniiru.

Ijaarsi manneen waliin jireenyaa yammuu eegalamu Baankin Biyyoolessaa Ityoophiyaa sagantichaaf Birrii biiliyoona 1.1 dhiyeessa ture; amma garuu ammeentaan liqaa eeyyamamu guddateera.

Liqaan argamus yammuu xiqqaatu manneen waliin jireenyaa ijaarsi isaanii eegalame osoo hin xumuramin dhaabbatu.

Dooktar Ambaachaw Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti, liqaan barana Baankii Daldalaa Ityoophiyaarraa argamee rakkoo baajataa ijaarsa manneeniirratti muul’achaa ture ni furaaf jedhan.

Jiraattonni kumni dhibba 1 fi kumni 40 sagantaa 40/60n, kumni dhibba 7 ol ammoo sagantaa 20/80n galmaa’anii eeggachaa jiru.

Abbaan ciisicha 3 fi 1 hedduminaan kan dabarfaman yammuu ta’u, manneen waliin jireenyaa kumni dhibba 1 fi kumni 32 kan sagantaa 40/60 fi 20/80ti.

Galmee sagantaa bara 1997tin marsaa lamaan kan galmaa’an jiraattonni kumni 80 duursan argatu jedhan hogganaan Biiroo Misooma Manneenii Magaalaa Finfinnee obbo Yidnaqaachaw Waalalliny.

Maallaqni amma argames sagantaa 40/60 fi 20/80n manneen ijaarsarra jiran %70 bara kana keessa xumursiisuf oola.

Rakkoo manneen jireenyaa magaalattii furuuf kan sagantaa waliin jireenyatiin ala, filannoowwan biraa qorachuun hojiirra oolchuufis ni hojjetama jedhan ministirichi.