Lammiilen Oomaanitti hidhaa keessa turan 134 gara biyyaa deebi’an

Finfinnee, Onkololeessa 1,2010(FBC) –Oomaanitti imbaasin Ityoophiyaa lammiilen hidhaa keessa turan 134 gara biyya isaanitti akka deebi’an taasisuu isaa Ministeerri Dhimma Alaa Ityoophiyaa beeksise.

Imbaasichi Ministeera Dhimma Alaa Oomaanii fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindaa’uun carraaqqii taasiseen lammiilen Ityoophiyaa hidhaa turan kanneen Fulbaana 21 amma 25,2010tti marsaa 3n hiikkamanii gara biyya isaanitti deebi’aniiru.

Hidhamtoonni kanneen ragaa imalaa homaa kan hin qabne waan turaniif, imbaasichi ragaa imala si’a tokkoo bilisaan akka argatan taasiseera.

Maddi; Ministeera Dhimma Alaa