Dureen Paalastaayin Mahaammud Abbaas waggoota 10 keessatti yeroo jalqabaaf Gaazaa daawwachuuf jedhu

Finfinnee, Onkololeessa 2, 2010 (FBC) Dureen Paalastaayin Mohaammud Abbaas waggoota 10 keessatti yeroo jalqabaaf Gaazaa daawwachuuf jedhu.

Daawwannaan Abbaas kan ifoomsame Faataah fi Hamaas gara-garummaasaanii barootaa dhiisuun jaarsummaa Ijiptiin waliigaluunsaanii erga himamee boodadha.

Gaazaatti Dureen Olaanaa Faataah Zakaariyaa Al Agihaa Abbaas yeroo baatii tokko hin-guutne keessatti Gaazaa nidaawwatu jedhaniiru.

Hamaas Faataah Abbaas bara Faranjootaa 2007tti gaazaa keessaa erga baasee booda Mohaammud Abbaas naannicha daawwatanii hin-beekani.

Baatii dabarsine Hamaas koree isaa Gaazaa bulchu diiguuf waliigaluunsaa kan yaadatamu yoo ta’u, murtoon kun fedhii Bulchiinsa Paalastaayin fi Duree Faataah Mohaammud Abbaas ture.

Waliigaltee kana boodas Ministirri Muummee Paalastaayin Raamii Haamdallaah Gaazaa daawwachuunsaanii beekamaadha.

Madda: CGTN