Ijipt labsii yeroo hatattamaa yeroo lammaffaaf baatii sadiif dheeressite

Finfinnee, Onkololeessa 2, 2010 (FBC) Ijipt labsii yeroo hatattamaa biyyatti si’a lammaffaaf baatii dabalataa sadiif dheeressuushee beeksifte.

Biyyattiin balaa boombii lama Waldaa Kiristaanaa Kooptik irratti raawwatamaniin namoonni 45 du’uusaaniin wal-qabatee baatii Ebilaa darbe labsii yeroo hatattamaa labsuunshee kan yaadatamudha.

Labsiin kun baatii Adoolessaa keessas baatii dabalataa sadiif dheereffamee ture.

Murtoo pireezdaantii biyyattii Abdul Fattaah El Siisiin si’a lammataaf kan dheereffame labsiin yeroo hatattamaa kun gaazexaa mootummaa irratti ifatti maxxanfamee ba’eera.

Labsiin yeroo hatattamaa borii jalqabee hojiirra oolu kun guyyoota torba keessatti paarlaamaa biyyattiitti dhihaatee akka ragga’u eegama.

Ijiptitti baatii Mudde darbee jalqabee balaawwan ‘Kirstiyaanota’ Kooptik irratti qaqqabsiifamaniin namoonni 100 gadi hin-taane kan du’an yoo ta’u, baay’een miidhamaniiru.

Madda: Rooyitars fi Fooks Niws